Voor fysieke en mentale veerkracht

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Blue-Heron verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling tijdens consulten.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Blue-Heron verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en eventuele houdingsfoto’s.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Reden van verwerken van uw persoonsgegevens

Praktijk Blue-Heron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ten behoeve van het correct kunnen uitvoeren van een behandeling
 • Om contact met u op te nemen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ten behoeve van het afhandelen van uw betaling.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar
Praktijk Blue-Heron zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Praktijk Blue-Heron hanteert de volgende bewaartermijn: De gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan vijf jaar na afloop van de laatst genoten behandeling. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan één jaar na het eerste contact indien er geen behandeling tot stand komt.
Er is een uitzondering: net zoals elk bedrijf, ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Delen met anderen
Praktijk Blue-Heron deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor administratieve, fiscale en boekhoudkundige redenen wordt uitsluitend uw voor- en achternaam en woonplaats gedeeld.

 

In kaart brengen websitebezoek

De Webhosting Provider van Praktijk Blue-Heron plaatst Google Analitics, maar heeft dit zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimeersd én heeft uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blue-heron.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Blue-Heron zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Praktijk Blue-Heron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blue-heron.nl

 

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Blue-Heron, kunt u mij als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: De Stille Wille 293
Postcode en plaats: 5091WH Oost West Middelbeers
Telefoonnummer: 06-30395644 / 013-76315661
E-mailadres: info@blue-heron.nl
Inschrijvingsnummer KVK: 72999292


Verzekering

Mijn praktijk is tbv aansprakelijkheid verzekerd bij BALENS.


Klachtenbehandeling

Mijn praktijk is aangesloten bij het NIBIG tbv afhandeling van klachten.