Hieronder volgt een korte uitleg over de mogelijke therapievormen met daarna voorbeelden waarbij dit toegepast kan worden. 

Mondelinge toelichting zal meer helderheid geven. Heeft u behoefte aan meer informatie? Via de contactpagina kunt u me bereiken.

 

Quantum-Touch®

Quantum-Touch  heeft als doel om optimale gezondheid en algeheel welzijn te bevorderen. Levenskrachtenergie is de stroom van energie die alle levende wezens omhult en vervult. Quantum-Touch werkt rechtstreeks samen met deze Levenskrachtenergie. Dankzij  Quantum-Touch wordt de hoge energie die al door mijn handen stroomt, extra verhoogd. Door het plaatsen van mijn handen op uw lichaam op de plekken waar u klachten ervaart (zowel fysieke klachten als emotionele klachten)  gaat dat lichaamsdeel meetrillen/resoneren met de hoge energie.  Hierdoor vindt vaak een wonderlijke versnelling van helingsprocessen en klachtenvermindering plaats.  Van DNA tot botten, alle cellen en systemen reageren moeiteloos op de resonantie van Quantum-Touch.

 

Quantum-Allergy®

Met Quantum-Allergy worden allergische klachten behandeld. Allergieën worden binnen de Quantum-Allergy ook wel verstoringen genoemd. Een verstoring is alles wat u uit uw optimale balans haalt. Dit kan een verstoring zijn op stoffen (pollen, kattenharen, huidschilfers, voeding) maar ook angstsymptomen, bewegingsziekte, en 'allergieën voor personen'.  Door toepassing van Quantum-Allergy wordt gezocht naar de bron van deze onbalans. Het vervolgens resetten van deze onbalans maakt dat de verstoring opgeheven kan worden.

 

Holistic Pulsing

Holistic Pulsing kan toegepast worden als een dynamische massage. De massage werkt diep door in het lichaam en wordt door de zachte aanraking en beweging als zeer ontspannen ervaren. Via een zachte en dan weer wat energieke manier van mobiliseren, kan ruimte verkregen worden bij vastzittende spieren en  "stijve gewrichten". Doorbloeding en doorstroming wordt geactiveerd. Uw zelfhelend vermogen wordt ondersteund. Holistic Pulsing wordt  de kracht-van-zachtheid genoemd. 

Holistic Pulsing kan ook toegepast worden als een  lichaamsgerichte therapievorm waarbij u wordt uitgenodigd om voelend aanwezig te zijn bij alles wat u waarneemt. Bij het pulsen ligt u gekleed op een massagetafel. De techniek bestaat vooral uit het zacht ritmisch bewegen (pulsen) van het lichaam. Dit pulsen werkt door tot in de diepst gelegen cellen van het lichaam. Het geeft vaak een gevoel van geborgenheid, weer thuiskomen bij jezelf, opnieuw in contact komen met je authenticiteit. Hierdoor voelt het  veiliger om in overgave aanwezig te zijn bij alles wat er op dat moment te ervaren is. Bij het pulsen wordt je lichaam herinnerd aan zijn vrije stromende staat. Gestagneerde energie wil dan als vanzelf weer meestromen, wat gepaard kan gaan met het afwikkelen van wat hierin wordt vastgehouden. Er wordt niets geforceerd en het hoeft nergens naartoe. Juist dat geeft alle ruimte om in het moment liefdevol te zijn met wat er leeft. Als pulser faciliteer ik uw proces en begeleid ik u gedurende de gehele sessie. 

 

Self Created Health

Self Created Health is een coachingsmethode waarbij we op zoek gaan naar de emotionele oorzaak van klachten. Als u al alles geprobeerd hebt om beter te worden en het steeds maar lijkt dat niets daarbij helpt,  kan Self Created Health® hét inzicht geven wat ontbrak. Via transformatie en een vergevingstechniek worden vaak wonderbaarlijke resultaten bereikt.

 

Mindfullness

Mindfullness is de rode draad in alle behandelingen.  Uitnodiging tot het bewust ZIJN maakt dat klachten gevoeld en erkend worden waardoor heling plaats kan vinden. 

 

Enkele voorbeelden waarvoor lichaamsgerichte ZIJNS-therapie ingezet kan worden:

  • Als u door ziekte moeite heeft om uw lijf te accepteren, loopt u het risico van uw lichaam te vervreemden. Dit kan veel pijn en verdriet met zich meebrengen.
  • U heeft last van zeeziekte, luchtziekte, bent gauw misselijk in een auto.
  • Alle prikkels, indrukken, geluiden, fast-food, haast, stress, werkdruk, moeten en nog eens moeten, maken dat u  steeds verder van uw innerlijke belevingswereld af komt te staan. U leeft als het ware niet meer in uw lijf, maar in de ander/in de buitenwereld, die zo ongelofelijk veel van u vraagt.  Veel klachten ontstaan doordat mensen continue in de 'fight- of flight' stand staan: Dit oerinstinct zorgt dat we uit levensbehoud handelen, om niet dood te gaan. Veel mensen hebben deze fight- or flightstand altijd aanstaan. Hier kan u echt heel erg ziek van worden. Burnout, overspannen, oververmoeid, zijn allemaal uitingen hiervan.
  • U heeft last van lichamelijk klachten: (chronisch) pijn, slapeloosheid, rugpijn, hoofdpijn.
  • U bent sportman/vrouw en vindt het belangrijk om via een massage de spieren goed te laten doorbloeden. 
  • U wilt graag een ontspannende massage.
  • Gezien, gehoord en volledig erkend  worden, met alle menselijke perfecte imperfecties,  is een eerste levensbehoefte. Helaas ontbreekt het hier bij veel mensen aan waardoor (stress)klachten ontstaan. 
  • Als uw lichaam nooit aangeraakt wordt, kan dit een eenzaamheid oproepen, die tot op zielsniveau voelbaar is. Veel ouderen ervaren dit in onze huidige maatschappij. De individualisering van de maatschappij draagt hier ook aan bij.
  • en... en... en...